Porudzie, woj. mazowieckie, (Instalacja na dachu) instalacja 9,92 kW

Szczegóły instalacji:
– Moc: 9,92 kW
– Panele: LongiSolar 320W
– Inwerter: Sofar 8.8. KTL-X
Leasing 0%